Home » Archive

Novinky

Autor: jidelna on 31.08.2018

Jídelníček

Autor: kotatka on 12.05.2013

Seznamy rozdělení dětí do tříd už nebude z důvodu ochrany osobních údajů zveřejněn na webu MŠ. Pokud potřebujete informaci o rozdělění dětí, kontaktujte MŠ. Seznamy budou viset na dveřích tříd k začátku školního roku. Prohlášení o ochraně osobních údajů viz sekce Informace. Tato MŠ je zapojena do projektů:  MAP II ORP ČB  reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008620 […]