Denní program


V režimu dne dodržujeme a respektujeme biorytmus, tělesné a duševní zásady hygieny dětí, podávání jídel po 3 hodinách (svačina 8.30 hodin, oběd 11.30 hod., svačina 14.30 hod.). Je zajištěn pitný režim pro děti

v průběhu celého dne. Děti nejsou do jídla nuceny, ale snažíme se, aby všechno jídlo alespoň ochutnaly a učily se tak zdravému stravování.

V dopolední části dne se střídají spontánní a řízené činnosti dětí

s pohybovými chvilkami, s bloky zdravotního cvičení s tematickou motivací. Každodenně jsou děti v dopoledních hodinách venku

na vycházce do přírody, nebo na školní zahradě. Po obědě mají děti odpolední odpočinek s pohádkou, podle potřeby dětí buď spánek nebo pro nespavce je připraven náhradní. klidový program.