Informace k platbám – stravné, školné


Stravné:

Platí se předem trvalým příkazem nebo vložením peněz na náš účet nejpozději do konce předešlého měsíce. 4x za rok vám budou vráceny přeplatky.

č. účtu 19-2599163349/0800, variabilní symbol = datum narození dítěte    Při vkládání přímo na účet je nutno vložit i jméno dítěte, var. symbolem je stále datum narození.

  • děti narozené po 1.9.2011 (2-6 let)                 700,- Kč
  • děti na půldenní třídě                                       600,- Kč

Odhlásit oběd lze do 12 hodin předešlého dne, odpolední svačiny také. Při nemoci lze 1.den oběd odnést domů, vydávání je ve školní jídelně denně od 10.30 do 11.15 hod.

Odhlášení obědů:

telefon: 385109320-1
e-mail: jidelna@msvetrna.cz
nebo v odhlašovacích sešitech na šatnách

 

Školné:

Platí se předem trvalým příkazem nebo vložením hotovosti na náš účet u UCB nejpozději do 15. dne stávajícího měsíce.

Předškolní děti jsou osvobozeny od placení školného. Děti s odkladem školní docházky, které dosáhnou během školního roku 7 let, již nejsou od školného osvobozeni a musejí částku 420,- Kč za školné platit.

č. účtu 2599163349/0800, variabilní symbol = datum narození dítěte

  • děti narozené po 1.9.2011 (2-6 let)                 420,- Kč
  • děti na půldenní třídě U Koťátek                     280,- Kč