Autor: kyticky  18.05.2020

Podmínky pobytu dítěte v mateřské škole:

Přítomnost dětí v MŠ Větrná 25.5.2020 – 31.8.2020

 

Při prvním vstupu do mateřské školy předloží zástupce dítěte prohlášení, která jsou přiložena v dokumentu výše.

  • Čestné prohlášení o bezinfekčnosti
  • Souhlas s podmínkami nástupu a pobytu dítěte v mš

Jestliže nebudou tyto dokumenty podepsané, nelze přijmout dítě do MŠ.

Autor: kyticky  16.03.2020

-upravuje § 6 odst.5 vyhl.č.14/2005 Sb:


-“ (5 ) Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz  mateřské školy podle § 3 po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel mateřské školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty stanovené podle odstavců 1 až 3 odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy. “
-úplata se tedy krátí až při přerušení provozu MŠ delší než 5 dnů
-výše úplatu se poměrně sníží s ohledem na počet dnů přerušení

 

V Českých Budějovicích, dne 16.3.2020

Autor: kyticky  13.03.2020

Město České Budějovice přijalo nová opatření ve stavu nouze.

 

Stav nouze k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a nová preventivní opatření města ke dni 13. března 2020:

 

Od pondělí 16. března 2020 budou uzavřeny všechny mateřské školy a jesle zřizované městem. Toto uzavření platí do odvolání.

 

Pokud budete potřebovat potvrzení potřebné k prokázání uzavření MŠ Větrné, obraťte se na vedení MŠ telefonicky 702 018 202 nebo emailem reditelka@msvetrna.cz

 

Aktuální informace najdete na webu MŠ Větrné.

 

Autor: kotatka  07.05.2019

PROVOZ JEDNOTLIVÝCH TŘÍD MŠ VĚTRNÁ

VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

TŘÍDY „U JEŽEČKŮ“, „U KYTIČEK“, „U SLUNÍČEK“, „U VČELIČEK“:                              OD 7,00 DO 16,00 HODIN

TŘÍDA „U RYBIČEK“:                 OD 6,00 DO 15,30 HODIN.

TŘÍDA „U HVĚZDIČEK“:            OD 7,30 DO 17,00 HODIN.

TŘÍDA „U MOTÝLKŮ“:              OD 7,00 DO 15,30 HODIN.

Další informace o provozu a jmenné seznamy dětí naleznete na vstupních dveřích jednotlivých tříd.


Prohlášení o ochraně osobních údajů viz sekce Informace.


logolink_OPVVV_MSMT_NIDV_INKLUZE

Tato MŠ je zapojena do projektů:

  •  MAP II ORP ČB

 reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008620

https://www.mapvzdelavani.cz/orp-v-projektu/orp-ceske-budejovice/

 

  • PODPORA PREGRAMOTNOSTÍ V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

reg. č.: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015

spolufinancován Evropskou unií

spol praxe1711221122-a3horizontal

jk


l

Další partneři MŠ Větrná jsou:

jaz kompc nj cj

ceska obec sokolska

sal str mlad

 jkl

Salesiánské středisko mládeže

„Bez obav spolu“

jkh

Mgr. Bohdana Břízová, Ph. D. – supervize