Home » Novinky

Školné v době uzavření Mateřských škol.

Autor: kyticky  16.03.2020

-upravuje § 6 odst.5 vyhl.č.14/2005 Sb:


-“ (5 ) Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz  mateřské školy podle § 3 po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel mateřské školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty stanovené podle odstavců 1 až 3 odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy. “
-úplata se tedy krátí až při přerušení provozu MŠ delší než 5 dnů
-výše úplatu se poměrně sníží s ohledem na počet dnů přerušení

 

V Českých Budějovicích, dne 16.3.2020

Sdílejte na Facebooku!