Zajímavosti


Jak se vyvíjí dětská řeč

Co by mělo umět 4-5 leté dítě 

 

 

 

Vše, co opravdu potřebuji znát jak žít, co dělat a jak vůbec být, jsem se naučil v mateřské školce…(Moudrost mě nečekala na vrcholu hory zvané postgraduál, ale na pískovišti ve školce….“) 

 

                                                                                                                                             Robert Fulghum – pedagog, filosof, spisovatel

 

„Toto jsem se naučil“ (autorova slova jsem si dovolila upravit pro současnost a podmínky třídy MŠ):

 

–        o všechno se poděl, půjčuj své hračky, které ostatní děti nemohou vlastnit

–        hraj a jednej „fér“ (fair play)

–        nikoho nebij a nikomu neubližuj; nedělej někomu to, co nechceš, aby někdo jiný dělal Tobě

–        vracej věci tam, kde jsi je našel, uklízej po sobě

–        pokud cokoli požaduješ = požádej – užij kouzelné slůvko – „prosím“

–        pokud je Ti vyhověno anebo jsi obdarován – „poděkuj“

–        když někomu ublížíš, omluv se a řekni – „promiň“

–        před jídlem a po toaletě si umyj ruce (také splachuj po sobě toaletu),

–        žij vyrovnaněpoznávej, experimentuj, uč se, přemýšlej, každý den si maluj, kresli, zpívej, tanči, hraj si, pohybuj se, pracuj, tvoř!!!

–        každý den si po činnostech/práci odpočiň a načerpej energii

–        když vyrazíš do světa, dávej pozor na auta, cizí lidi, drž se kamaráda za ruku a drž se pohromadě s ostatními kamarády, chraň sebe, svůj život, své zdraví

–        nepřestávej žasnout a obdivovat svět, okolní přírodu, životní prostředí; ochraňuj ho – jsi jeho součástí, chráníš i sebe a všechny, které máš rád!

–        vzpomeň si na semínko, které jsi s ostatními zasadil, které vyklíčilo a roste – kořínky míří dolů a rostlinka stoupá vzhůru a po čase uvadne… i když nikdo vlastně neví jak a proč, je to zákon přírody… i my všichni jsme takoví – nejprve postupně rosteme a dospíváme, rodiče o nás pečují a podporují nás, když dospějeme žijeme si svůj život,  současně pečujeme zase my o své rodiče a podporujeme je, postupně stárneme a pak – stejně jako to naše semínko a jiné rostliny nebo naše oblíbená zvířátka jednou uhynou…je to zákon přírody…také  lidé, námi milovaní, nám známí anebo zcela cizí, také jednou zemřou… My také…i to je zákon přírody

NIKDY nezapomeň na první dětské obrázkové knížky a první slova, která ses naučil – na jedna z těch důležitých a skutečně velkých smysluplných slov tj. DÍVEJ SE, VNÍMEJ vše kolem sebe, PŘEMÝŠLEJ A KOMUNIKUJ