Home » Novinky

Autor: kotatka  07.05.2019

PROVOZ JEDNOTLIVÝCH TŘÍD MŠ VĚTRNÁ

VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

TŘÍDY „U JEŽEČKŮ“, „U KYTIČEK“, „U SLUNÍČEK“, „U VČELIČEK“:                              OD 7,00 DO 16,00 HODIN

TŘÍDA „U RYBIČEK“:                 OD 6,00 DO 15,30 HODIN.

TŘÍDA „U HVĚZDIČEK“:            OD 7,30 DO 17,00 HODIN.

TŘÍDA „U MOTÝLKŮ“:              OD 7,00 DO 15,30 HODIN.

Další informace o provozu a jmenné seznamy dětí naleznete na vstupních dveřích jednotlivých tříd.


Prohlášení o ochraně osobních údajů viz sekce Informace.


logolink_OPVVV_MSMT_NIDV_INKLUZE

Tato MŠ je zapojena do projektů:

  •  MAP II ORP ČB

 reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008620

https://www.mapvzdelavani.cz/orp-v-projektu/orp-ceske-budejovice/

 

  • PODPORA PREGRAMOTNOSTÍ V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

reg. č.: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015

spolufinancován Evropskou unií

spol praxe1711221122-a3horizontal

jk


l

Další partneři MŠ Větrná jsou:

jaz kompc nj cj

ceska obec sokolska

sal str mlad

 jkl

Salesiánské středisko mládeže

„Bez obav spolu“

jkh

Mgr. Bohdana Břízová, Ph. D. – supervize


kl

Vznik třídy pro dvouleté děti:

Vyšli jsme vstříc maminkám a otevřeli jsme celodenní

třídu U Koťátek.jh


k

Rekonstrukce:

Vznik zimní zahrady a možnost pěstování rostlin ve třidě U Kytiček.

Rekonstrukce spojovací chodby – hrací a vzdělávací panely.


Velmi děkujeme všem tatínkům, maminkám, pracovníkům naší MŠ a jejich příbuzným za pomoc se sestavováním nových zahradních prolézaček. 

Sdílejte na Facebooku!