Autor: kotatka  12.05.2013

Zápis do ZŠ a MŠ, viz sekce Informace:

  •  Zápis do 1. tříd základní školy

ve školách zřizovaných Statutárním městem České Budějovice

se uskuteční v termínu 6. – 7. dubna 2017 (čtvrtek a pátek)

  • Zápis do MŠ Větrná

Zápis proběhne opět v elektronické podobě. Počet volných míst: 52

Den otevřených dveří 4.4 2017 od 9.00 – 11.00 hod. a 14.00 do 16.00 hod.

 

Jarní prázdniny:

v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:

6. 3. – 12. 3. 2017

 

Nové třídy s provozem do 17.00:

Ke třídě Motýlků přibyla třída Včelek a Kytiček.

Dětem je tím ulehčeno od stěhování ze třídy do třídy.

 

Vznik třídy pro dvouleté děti:

Vyšli jsme vstříc maminkám a otevřeli jsme zatím celodenní

třídu U Koťátek (příští rok plánujeme celodenní provoz).

 

Další vzdělávání pro naše paní učitelky:

Čtyři z nás se v roce 2017/18 zůčastní kurzu Logopedický asistent.

 

Rekonstrukce:

Vznik zimní zahrady a možnost pěstování rostlin ve třidě Kytiček.

Rekonstrukce spojovací chodby – hrací a vzdělávací panely.

 

Změna obsazení tříd:

Paní učitelka Mgr. Tereza Spudilová – odchod na matěřskou dovolenou

Paní učitelka Kadlčíková – odchod z naší MŠ

Přesun sourozenců do společné třídy -> vznik heterogenních tříd

(myšlenka vytvoření možnosti sociálních kontaktů a mezigeneračního respektu)

Od 1.1.2017 dvě nové paní učitelky ve zkušební lhůtě