Autor: Motýlci  28.06.2022

Během prázdninového provozu jsou otevřené tyto třídy:

  • U Kytiček (6.00-15.30) – zde jsou zapsané děti ze třídy U Kytiček, U Sluníček, a děti ze 4. a 5. třídy MŠ K. Štěcha; vchod – kolem hospodářského dvora druhá branka zezadu areálu MŠ – od Restaurace Jiskra
  • U Ježečků (7.30-17.00) – zde jsou zapsané děti ze třídy U Ježečků, U Hvězdiček, děti z MŠ Papírenská a děti z 2. třídy MŠ K. Štěcha; vchod – kolem hospodářského dvora první branka zezadu areálu MŠ – od Restaurace Jiskra
  • U Rybiček (7.00-16.00) – zde jsou zapsané děti ze třídy U Rybiček a děti z 1., 3., 10., 11. a 12. třídy MŠ K. Štěcha (+ Štich J. a Plichtová Š. – třída neuvedena); vchod – první branka do areálu MŠ z ulice Větrná směrem od OC Čtyři Dvory (dolní třída pavilonu)
  • U Včeliček (7.00-16.00) – zde jsou zapsané děti ze třídy U Včeliček a děti z 6., 7., 8. a 9. třídy MŠ K. Štěcha; vchod – první branka do areálu MŠ z ulice Větrná směrem od OC Čtyři Dvory (horní třída pavilonu)

Od 6.00 do 7.00 (děti z Ježečků zůstávají do 7.30) je pro celou MŠ otevřena třída U Kytiček, odpoledne je konečná třída od 16.00 (děti z Kytiček od 15.30) do 17.00 v provozu třída U Ježečků

 

Autor: Motýlci  23.06.2022

Dne 28.6. (úterý) bude provoz od 16.00 do 17.00 zajišťovat třída

U Sluníček. Na třídě U Ježečků bude probíhat odložená třídní besídka.

Děkujeme za pochopení

Autor: Motýlci  23.06.2022

Organizace zápisu / Порядок запису: pro děti 1 ročníku / для дітей 1 класів

 

1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

      Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

2. Zákonný zástupce je povinen do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a které dovršilo k 31. 8. 2022 věku 6 let. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

      У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до першого класу початкової школи дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 6-річного віку. Якщо законний представник просить відстрочки обов’язкового відвідування школи, необхідно надати рекомендаційний висновок відповідної шкільної консультаційної установи і лікаря-спеціаліста або клінічного психолога.

3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

Законні представники зобов’язані подати такі документи:

a) žádost o přijetí k základnímu vzdělávání  заява про вступ до базової освіти

b) vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu); документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

c) místo pobytu dítěte pro určení spádovosti (např. nájemní smlouva, potvrzení o ubytování) місце проживання дитини (наприклад, договір оренди, довідка про житло)

d) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat. документ, що дає право представляти дитину.

4. O přijetí ke vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до початкової школи приймає директор школи за встановленими критеріями.

V případě, že nebude dítě přijato na školu, kam byla podána žádost, bude zákonný zástupce písemně informován o připravené kapacitě na jiné základní škole (do 30 dnů od podání žádosti).

У разі неприймання дитини до школи, куди було подано заяву, законному представнику буде письмово повідомлено про підготовлене місце в іншому ДНЗ (протягом 30 днів з моменту звернення).

Žádosti o přijetí budou vyplněny na místě, případně je možné přijít s předvyplněnou žádostí. Uchazečům budou přidělena registrační čísla, pod kterými budou následně zveřejněny výsledky přijímacího řízení na webu spádové školy uchazeče. 

 

Organizace zápisu / Порядок запису:

1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

2. Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2022 věku 5 let.

      У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 5-річного віку.

3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty: MŠ

Законні представники зобов’язані подати такі документи:

a) žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу (зразок доступний у чесько-українській версії див додаток, або можна забрати її особисто у відповідному дитячому садку)

b) vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;

документ, що дає право представляти дитину;

d) potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31.8.2022 5 let);

довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2022 р. досягли 5 років)

e) místo pobytu dítěte pro určení spádovosti (např. nájemní smlouva, potvrzení o ubytování) місце проживання дитини (наприклад, договір оренди, довідка про житло)

4. O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями.

V případě, že nebude dítě s povinným předškolním vzděláváním přijato na školu, kam byla podána žádost, bude zákonný zástupce písemně informován o připravené kapacitě na jiné mateřské škole (do 30 dnů od podání žádosti).

У разі неприймання дитини, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад до школи, куди було подано заяву, законному представнику буде письмово повідомлено про підготовлене місце в іншому дитячому садку (протягом 30 днів з моменту звернення).

Žádosti o přijetí budou vyplněny na místě, případně je možné přijít s předvyplněnou žádostí. Uchazečům budou přidělena registrační čísla, pod kterými budou následně zveřejněny výsledky přijímacího řízení na webu spádové školy uchazeče.

Заявки на вступ заповнюються на місці, або є можливість принести попередньо заповнену заяву. Абітурієнтам буде присвоєно реєстраційні номери, за якими результати процедури вступу будуть оприлюднені на веб-сайті загальноосвітньої школи кандидата.

Dodatečný zápis (002)

Autor: Motýlci  07.06.2022

Hledáme:

  • Učitelku na plný úvazek – 40h týdně, nástup po domluvě.

Další informace pro zájemce u paní ředitelky Bc. K. Finkové na telefonním čísle  702 018 202, nebo Email: reditelka@msvetrna.cz

Autor: Motýlci  26.05.2022

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 NA MŠ ZŘIZOVANÝCH MĚSTEM ČESKÉ BUDĚJOVICE PODLE § 2 zákona č. 67/2022 Sb.

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» – освіта)

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

  • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

  • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu/ Дата та час запису:

7. 6. a 8. 6. 2022 od 14:00 do 18:00 hodin

7-8 червня з 14:00 до 18:00 для дітей 1 класів

Místo zápisu / Місце запису: Mateřská škola, Jizerská 4, České Budějovice

Organizace zápisu / Порядок запису:

1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

2. Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2022 věku 5 let.

У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 5-річного віку.

3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

Законні представники зобов’язані подати такі документи:

a) žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi viz příloha, nebo lze vyzvednout osobně ve spádové mateřské škole)

заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу (зразок доступний у чесько-українській версії див додаток, або можна забрати її особисто у відповідному дитячому садку)

b) vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;

документ, що дає право представляти дитину;

d) potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31.8.2022 5 let);

довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2022 р. досягли 5 років)

e) místo pobytu dítěte pro určení spádovosti (např. nájemní smlouva, potvrzení o ubytování) місце проживання дитини (наприклад, договір оренди, довідка про житло)

4. O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями.

V případě, že nebude dítě s povinným předškolním vzděláváním přijato na školu, kam byla podána žádost, bude zákonný zástupce písemně informován o připravené kapacitě na jiné mateřské škole (do 30 dnů od podání žádosti).

У разі неприймання дитини, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад до школи, куди було подано заяву, законному представнику буде письмово повідомлено про підготовлене місце в іншому д

Žádosti o přijetí budou vyplněny na místě, případně je možné přijít s předvyplněnou žádostí. Uchazečům budou přidělena registrační čísla, pod kterými budou následně zveřejněny výsledky přijímacího řízení na webu spádové školy uchazeče.

Заявки на вступ заповнюються на місці, або є можливість принести попередньо заповнену заяву. Абітурієнтам буде присвоєно реєстраційні номери, за якими результати процедури вступу будуть оприлюднені на веб-сайті загальноосвітньої школи кандидата.

Českých Budějovicích, dne/дата 26.5.2022

Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка

Autor: Motýlci  20.05.2022

Autor: slunicka  19.05.2022

Rozhodnutí o přijetí do MŠ je možné si vyzvednout v kanceláři ředitelky MŠ (vchod z hospodářského dvora), a to v termínech:

23.5. pondělí  8.00 – 11.00 a 14.00 – 16.00

24.5. úterý  8.00 – 11.00 a 14.00 – 16.00

25.5. středa pouze 14.00-16.00

26.5. čtvrtek  8.00- 11.00 a 14.00 – 16.00

27.5. pátek   8.00- 11.00 a 14.00 – 16.00

30.5. pondělí  8.00 – 11.00 a 14.00-16.00

31.5. úterý pouze 8.00-11.00

 

Autor: Motýlci  01.04.2022

Mimořádně přijaté děti kvůli důsledkům probíhající války na Ukrajině mají všechna povinná očkování i vstupní prohlídky od lékaře.

Autor: Motýlci  01.04.2022

Počet volných míst 30 (počet se může změnit v závislosti na počtu přiznaných odkladů školní docházky pro nadcházející školní rok)

ZÁPIS PROBĚHNE OPĚT V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ.

Zákonní zástupci mohou žádost vyplnit:

– na webovém portálu http://zapismscb.c-budejovice.cz

– na Magistrátu města České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 1,2 – 3.patro (odbor školství a tělovýchovy),

v úřední dny a v určené době

– na příslušné mateřské škole v pondělí  26.4.2021 od 8.00 hod. do 16.00 hod.

 

Vydávání žádostí:  bude spuštěno od pondělí 5.4.2021 a ukončeno v pátek 30.4.2021, v tomto termínu si vyplníte a vytisknete žádost včetně příloh – poučení, potvrzení o očkování dítěte (nevztahuje se na děti s povinným předškolním vzděláváním).

 Průběh zápisu máte možnost sledovat na webovém portálu.

Možnosti podání žádosti: 

1. zaslat do datové schránky školy,

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem

3. zaslat poštou na adresu školy,

4. podat osobně – vhozením zalepené obálky s dokumenty do schránky k tomu určené v MŠ vždy od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hodin

Kritéria pro zápis do MŠ 2022/2023

1.     Trvalý pobyt dítěte

o    v Českých Budějovicích: 1500 bodů

o    mimo České Budějovice: 0 bodů

2.     Rok věku dítěte

o    pětiletí (předškoláci -musí být přijati VŽDY v rámci stanoveného školského obvodu České Budějovice) 1200 bodů

o    čtyřletí:800 bodů

o    tříletí: 400 bodů

3.     Den věku dítěte v roce

o    za každý den k 31. 8. 2022: 0.5 bodu

 

4.     Sourozenec

o    již navštěvuje naši MŠ a bude ji navštěvovat i po 1. 9. 2022: 90 bodů

o    nenavštěvuje naši MŠ: 0 bodů

Jak rozumět kritériím

1. Trvalé bydliště dítěte

Toto kritérium sleduje pouze trvalé bydliště zapisovaného dítěte, nikoliv zákonných zástupců a posuzuje se ke dni podání žádosti.

2. Rok věku dítěte

Věk dítěte se posuzuje k 31. 8. 2022. (Např.: děti narozené do 31.8. 2018 jsou posuzovány jako čtyřleté, do 31.8. 2019 jako tříleté, …).

4. Den věku dítěte v roce

Kritérium zaručuje řazení dětí od nejstaršího po nejmladší. V rámci tohoto kritéria lze dosáhnout maximálně 365 * 0,5 = 182,5 bodu. (Např. dítě dosáhlo věku tří let v letošním roce 20.4. => od  tohoto data do 31.8.2022 je 134 dnů. Každý den je hodnocen 0,5 bodu, celkem získá dítě 134 * 0,5 = 67 bodů.)

5. Sourozenec

Body za sourozence budou započítány pouze v případě, že starší sourozenec bude naši MŠ navštěvovat i ve školním roce 2022/2023. Neposuzuje se sourozenec na škole ke dni podání žádosti.

Přijetí (nepřijetí) dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)

O přijetí či nepřijetí dítěte se SVP rozhoduje ředitelka školy na základě zvážení podmínek MŠ vzhledem ke stanovené diagnóze dítěte (podmínky organizační, prostorové, hygienické, personální aj.) a písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.

   Doklady k zápisu

– vyplněná žádost s podpisem zákonných zástupců (vyplňte si žádost na internetové adrese: https://zapismscb.c-budejovice.cz)

– příloha k žádosti, potvrzená pediatrem → údaje o zdravotním stavu dítěte a jeho řádném očkování. Doložení řádného očkování dítěte je podmínkou pro jeho přijetí do mateřské školy! (§ 50 zákona o ochraně veřejného zdraví). Řádné očkování lze nahradit potvrzením lékaře, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Doložení očkování není povinné u předškolních dětí, které dosáhnou do 31. 8. 2022 věku 5 let.

– rodný list dítěte

– občanský průkaz zákonného zástupce

– doklad o trvalém bydlišti dítěte, pokud je odlišné od bydliště zákonného zástupce (není vyžadováno potvrzení z matriky, pokud není možné doložit např. občanským průkazem dítěte nebo jiným dokladem, který máte (platba TKO apod.), ověří bydliště dítěte na matrice ředitelka školy)

Vyplňování žádosti věnujte náležitou pozornost – vyplňte správně všechny povinné údaje, neopomeňte nechat potvrdit požadované údaje od dětského lékaře (očkování)!

Způsob zveřejnění výsledků:

Po ukončení přijímacího řízení bude seznam přijatých uchazečů (pod příslušným identifikátorem žádosti dítěte) zveřejněn na vstupních dveřích pavilonů MŠ a na webových stránkách školy po dobu 15 dnů.

Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí zasláno na doručovací adresu uvedenou v žádosti (doporučeně s dodejkou), pokud si je nevyzvedne osobně. Při osobním vyzvednutí mohou být probírány další možnosti.

Zákonnému zástupci, který zastaví probíhající správní řízení o přijetí k předškolnímu vzdělávání (např. tím, že přijme přijetí na jiné škole), bude usnesení o zastavení správního řízení v dané věci (přijetí k předškolnímu vzdělávání) zasláno na e-mailovou adresu.

Elektronickou žádost pro zápis dítěte do mateřské školy pro školní rok 2022/2023 je možné vytvořit a vytisknout v MŠ Větrná 12. 4. 2022 od 8:00 do 11.00 a od 13:00 do 16:00 hodin v kanceláři školy.

Dále proběhne mimořádný zápis:

Pro cizince, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny bude stanoven další termín zápisu k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023, a to v době od 1. června 2022 do 15. července 2022. Konkrétní termíny v konkrétních školách budou včas zveřejněny.

Для іноземців, яким надано тимчасовий захист у Чехії у зв’язку із збройним конфліктом в Україні, з 2022/2023 навчального року буде встановлено інший термін для зарахування до дошкільної освіти, а то починаючи з 1 червня 2022 року по 15 липня 2022 року. Конкретні дати в окремих школах будуть своєчасно опубліковані.