O Škole

Zřizovatel školy: Statutární město České Budějovice, právní subjekt od 1.1.1995

Ředitelka školy: Bc. Kamila Finková

Provoz školy: 6:00  – 18:00 hodin

Kapacita školy: 187 dětí  (7 tříd)

 

Krédo školy  – „Co projde smysly, zůstane v mysli.“

Naše sedmitřídní mateřská škola stojí mezi dvěma velkými, českobudějovickými sídlišti Šumava a Máj. Areál se skládá ze šesti pavilonů propojených prostornou spojovací chodbou. Má vlastní rozsáhlou zahradu, která je díky výhodné poloze mateřské školy prosta jakéhokoliv hluku a zplodin z výfukových plynů aut. Zajišťuje tak prostor pro aktivní odpočinek i klidovou relaxaci. Je vybavena množstvím zahradního, dřevěného herního zařízení, které průběžně doplňujeme o nové, moderní prvky. Součástí školy je vlastní školní jídelna. Ta je průběžně  modernizována tak, aby splňovala předepsané náročné hygienické normy EU a mohla naplňovat požadavky na přípravu kvalitní, zdravé stravy.

Škola pracuje podle vlastního Školního vzdělávacího programu vycházejícího z Rámcového vzdělávacího programu pro MŠ, který vydalo Ministerstvo školství v souladu s novým Školským zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním vzdělávání.


Hlavní cíle výchovné práce naší MŠ

  • rozvíjet vztah k poznání – především poznávání přírody
  • emocionální a sociální rozvoj
  • podporovat a stimulovat zdravý rozvoj – fyzický, psychický a sociální
  • rozvoj komunikativních dovedností, náprava špatné výslovnosti
  • pěstovat a rozvíjet individuální rozvoj a tvořivé schopnosti v oblasti emocionální, etické a estetické
  • podpořit získávání dovedností všemi smysly


Denní program

V režimu dne dodržujeme a respektujeme biorytmus, tělesné a duševní zásady hygieny dětí, podávání jídel po 3 hodinách (svačina 8.30 hodin, oběd 11.30 hod., svačina 14.30 hod.). Je zajištěn pitný režim pro děti v průběhu celého dne. Děti nejsou do jídla nuceny, ale snažíme se, aby všechno jídlo alespoň ochutnaly a učily se tak zdravému stravování.

V dopolední části dne se střídají spontánní a řízené činnosti dětí s pohybovými chvilkami, s bloky zdravotního cvičení s tematickou motivací. Každodenně jsou děti v dopoledních hodinách venku na vycházce do přírody, nebo na školní zahradě. 

Po obědě mají děti odpolední odpočinek s pohádkou, podle potřeby dětí buď spánek nebo pro nespavce je připraven náhradní. klidový program.


Veřejné zakázkySoubory