POSTOJE, MOTIVACE, CHOVÁNÍ A VÝSLEDKY ŽÁKŮ NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY V NÁVAZNOSTI NA PREPRIMÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

V rámci projektu bude realizována výzkumná studie posuzující souvislosti preprimární přípravy na chování, postoje, motivaci a školní výsledky dítěte v prvních dvou letech primárního vzdělávání, při zohlednění různých typů předškolního vzdělávání a vybraných sociodemografických faktorů.

Soubory ke stažení: